ER PNK data center

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ข้อมูลการให้บริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบ Real time

(สำหรับภายในองค์กร)

ข้อมูลการรับบริการแผนกฉุกเฉิน แบบ Real time

(สำหรับญาติและบุคคลทั่วไป) (!)

ข้อมูลการดูแลรักษาด้านโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (!)

ข้อมูลการดูแลรักษาด้านโรคเส้นเลือดสมองขาดเลือด (!)

ข้อมูลการดูแลรักษาด้านโรคติดเชื้อในกระแสเลือด (!)

ข้อมูลการดูแลรักษาด้านอุบัติเหตุ (!)

ข้อมูลการดูแลรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น (!)

ข้อมูลการดูแลรักษาการบาดเจ็บที่ศีรษะ (!)

ข้อมูลการขึ้นแอดมิทล่าช้าจากแผนกฉุกเฉิน (!)

ข้อมูลการใช้เวลาในแผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ

สรุปข้อมูลสถิติทั่วไปแผนกฉุกเฉิน (!)

ข้อมูลการคัดกรอง (!)

ข้อมูลการมาตรวจซ้ำ (!)

ข้อมูลการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง

Data input (ลงข้อมูล)

บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 

วิเคาระห์ข้อมูลผู้ป่วย 

ทบทวนเคสความเสี่ยง

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี

Conference report (รายงานการประชุม)

ECS คุณภาพ 

รายงานการประชุม ECS คุณภาพ ประจำเดือน

Mass casualty incident (แผนอุบัติเหตุหมู่)

MCI Plan

แผนเตรียมความพร้อมอุบัติเหตุหมู่ ปี 2561และเอกสารอื่นๆ

แบบันทึกลงข้อมูลในกรณีอุบัติเหตุหมู่

แสดงข้อมูลอุบัติเหตุหมู่

ข้อมูลบริการทางการพยาบาล หน่วยงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  (สำหรับภายในองค์กร) 

scan for website

สแกน QR code เพื่อเข้าสู่ Website